Bilder och Tankar

Det finns tillfällen i livet där vi är oförmögna att finna de rätta orden, det finns dagar där vi behöver stimulans och kreativitet. Och det finns bilder som förmedlar budskap utan att orden uttalas.